ජංගම දුරකථන
+8618948254481
අප අමතන්න
+86 0752 2621068/+86 0752 2621123/+86 0752 3539308
විද්යුත් තැපෑල
gcs@gcsconveyor.com

සැහැල්ලු රාජකාරි වාහක රෝලර්

Light Duty Conveyor Roller ගුරුත්වාකර්ෂණ රෝලර් (සැහැල්ලු රාජකාරි රෝලර්): මෙම නිෂ්පාදනය සියලු වර්ගවල කර්මාන්තවල භාවිතා වේ: නිෂ්පාදන මාර්ගය, එකලස් කිරීමේ මාර්ගය, ඇසුරුම් මාර්ගය, ප්රවාහනය හෝ යන්ත්ර සහ සැපයුම් ගබඩාව.