ទូរស័ព្ទចល័ត
+8618948254481
ហៅមកយើង
+86 0752 2621068 / +86 0752 2621123 / +86 0752 3539308
អ៊ីមែល
gcs@gcsconveyor.com

ការទាញយក

កាតាឡុកផលិតផល

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូនសកល លីមីតធីត (GCS)

GCS រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវិមាត្រ និងទិន្នន័យសំខាន់ៗនៅពេលណាមួយដោយមិនមានការជូនដំណឹងណាមួយឡើយ។អតិថិជនត្រូវតែធានាថាពួកគេទទួលបានគំនូរដែលមានការបញ្ជាក់ពី GCS មុនពេលបញ្ចប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការរចនា។