Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

GCS konweýer 2024-nji ýylda Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygyny belleýär

GCSconveyor 2024-nji ýylda Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygyny belleýär

Hormatly müşderi / üpjün ediji hyzmatdaşlar
Goldawyňyz, söýgiňiz, ynamyňyz we kömekiňiz üçin sag bolsun aýdýarynGCS Hytaýiçinde2023.

.Ylyň içine girenimizde2024bilelikde, hemmämiz bilelikde GCS hemmelere arzuw etmek isleýärin

Gutlaýarys we üstünlik!
Hemmäňizi gutlaýaryn we rowaçlyk!
Iň gowusy2024!

Baýram habarnamasy

* Ofisimiz aşakdaky senelerde ýapylar: - 4-nji fewral, ýekşenbe

Sundayekşenbe, 4-nji fewraldan anna, 16-njy fewral - Hytaýyň Täze ýyl döwri

2024-nji ýylyň 17-nji fewralynda (şenbe) işe başlarys.

 

Dynç alyş döwründe, ünsümizi e-poçta bilen jemläris.
Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Ordershli sargytlary öndürmek we ibermek dynç alyşdan soň gurnalar.

https://www.gcsconveyor.com/

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: -20anwar-19-2024