Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Bilim

 • Köpçülikleýin işlemek üçin agyr ýük konweýer rolikleri

  Köpçülikleýin işlemek üçin agyr ýük konweýer rolikleri

  Gaty agyr materiallary işlemek üçin konweýer komponentleri GCS konweýer rolikleri Köp material işleýiş ulgamyny durmuşa geçirmek üçin zerur bolan ähli gurluş böleklerinden dogry agyr konweýer rolikleri importçy oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Yza gaýdýan işçi näme we konweýerde nirede ulanylýar?

  Yza gaýdýan işçi näme we konweýerde nirede ulanylýar?

  Tekiz gaýdyp beriş rolikleri, gaýdyp gelýän konweýer guşagyny goldamak üçin konweýer ulgamlarynda köplenç ulanylýar.Bu rolikler konweýeriň aşaky böleginde oturdylyp, kemer üçin zerur goldawy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Flat Return Rollers adatça t ...
  Koprak oka
 • Rolikli konweýerler: görnüşleri, goýmalary, peýdalary we dizaýny

  Rolikli konweýerler: görnüşleri, goýmalary, peýdalary we dizaýny

  Rolikli konweýer näme?Rolikli konweýerler gutulary, üpjünçilikleri, materiallary, zatlary we bölekleri açyk meýdanda ýa-da ...
  Koprak oka
 • Gowy gollanma rolikini saýlamak, guşak konweýeriniň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak üçin peýdalydyr

  Gowy gollanma rolikini saýlamak, guşak konweýeriniň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak üçin peýdalydyr

  Gollanma rolik näme?Guşak konweýeriň gurluşy boýunça ugrukdyrmak we ýerleşdirmek üçin konweýer gapdal gollanmalar ýa-da guşak gollanmalary diýlip hem atlandyrylýan gollanma rolikleri ulanylýar.Konweýer kemerini deňleşdirmäge we ýolda saklamaga kömek edýär, ýoldan çykmagynyň we ulag ýoluna zeper ýetmeginiň öňüni alýar ...
  Koprak oka
 • Umumy metal materiallarynyň we häsiýetleriniň sanawy

  Umumy metal materiallarynyň we häsiýetleriniň sanawy

  1.45 --- Qualityokary hilli gurluşly uglerod polat, orta uglerod söndürilen we gyzgyn polat Esasy aýratynlyklary: Iň köp ulanylýan orta uglerod söndürilen we gyzgyn polatdan ýasalan konweýer iş ulgamlarynda oňat mehaniki aýratynlyklary bar, gaty berkligi we aňsatlygy .. .
  Koprak oka
 • Makalalar konweýerler

  Guşak konweýerleri Giriş Bu makala guşak konweýerlerine içgin sereder.Makalada aşakdaky ýaly mowzuklara has köp düşünje berler: Guşak konweýerleri we olaryň düzüm bölekleri Guşak konweýerleriniň görnüşleri we guşak konweýer programmalaryny saýlamak we B ...
  Koprak oka