Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Konweýer Idler

Konweýer Idler

Konweýer Idler|Rolik çarçuwalary|Konweýer ulgamlary|Pulley| köpçülikleýin material Konweýer rolikleri dolandyrmak

Haýsy aýratynlyklarGCS rolikleri satylýarbolmalymy?

Işlemeýän rolikli konweýerleriň köpüsiniň tozan we suw hapalanmagyna sezewar bolýandygy sebäpli, material rulon korpusy tarapyndan könelýär ýa-da poslanýar,Önümlerimiz üçin iň oňat rulolar, ulanylýan dürli şertlere uýgunlaşdyrylyp bilinýän möhür konfigurasiýalary bilen işlenip düzülendir, şonuň üçin ulanyjylar ulanmak üçin has laýyk önümi saýlap bilerler.

 

Çig materiallar we aýratynlyklar:

Şah: Sowuk çyzylan polat ST37 DIN17100, E24 AFNOR NFA 35501.

Çybyklar: 20.2 25.2 30.2 40.2 ISO hll takyklygy Birmeňzeş podşipnik we möhür ýygnamak meýdanynda ISO h6-a çenli 20,25,30,40 takyklyk.

Polat turbalar: DIN 2394, kebşirlenen ST37 materialdan DIN 17100.

Rulman oturgyçlary: ISO M7 takyklygyna möhürlenen, çig mal çuň möhürlenen polatdan DIN 1623-1624.

Içki möhürleýji halka: dodak gyrasy möhür materialy NYLON6 (ISO Pa6).

Rulmanlar: Çuňňur çyzykly podşipnikler (arassalaýyş synpy C3) DIN 62 63 seriýasy.

Labyrinth möhüri: 3 sany çukur görnüşi, material NYLON6 (ISO Pa6).Gapagy: DIN 1623-1624-e çig mal

Daşarky möhürleýji halka: V görnüşli rezin halka, aşaga çydamly, pes sürtülme, okislenmä çydamly nitroso-rezin.

Gorag örtügi funksiýasy: rulonlaryň ömrüni eksenel yrgyldamalardan we yrgyldylardan goramak üçin mehaniki usulda ulanylýar;poslama çydamly sink-magniý alýumin-mis ergininden ýasalýar.

Ricaglaýjy ýag: rolikli podşipnikleriň uzak wagtlap yzygiderli ýaglanmagyny üpjün etmek üçin 2-nji we 3-nji derejeli litiý esasly ýagy ulanyň.

 

GCS konweýer işsiz öndürijilerinden öz işiňiz ýa-da guramaňyz üçin iň amatly saýlawy tapjakdygyňyza ynanýarys.Bir meseläni çözmek ýa-da satuw kömegi bermek üçin GCS idler rolik öndürijisi bilen islendik wagt habarlaşmak isleseňiz,GCS konweýer deprek öndürijileriaragatnaşyk merkezimiz size elmydama kömek eder.