Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Poslamaýan polatdan ýasalan agyrlyk güýji rolikli konweýer

Gysga düşündiriş:

Agyrlyk rolikli konweýeriň öňdebaryjy öndürijisidiris.Gravity Roller Conveyor, birlik ýüklerini eltmegiň iň tygşytly we umumy usulydyr.Gravity Roller Conveyor, adatça birneme peseliş burçunda gurulýar, şonuň üçin agyrlyk güýjüni önümiň hereketine esasanam uzak aralykda kömek edýär.Gravity Roller Conveyor, konweýeriň derejesi we operatorlar önümi soňky nokadyna itekläp bilýän ýerinde hem ulanylyp bilner.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Kompaniýa barada maglumat

Iň köp satylýar

Haryt bellikleri

Yza çekilip bilinýän konweýer zynjyry transport zynjyry daşaýjy rolik zynjyry üçin synag wideosy

Işçi güýji rolikli konweýer liniýasyGCS Konweýer öndürijiler Hytaý

Taşlaýjy, islendik materialyň bir ujundan beýleki ujuna geçmegine mümkinçilik berýän üznüksiz geçiriş mehanizmidir.Konweýerleriň hereketine motor güýji, işçi güýji we agyrlyk güýji arkaly ýetip bolýar.

Konweýer rolik:

Birnäçe geçiriş tertibi: agyrlyk güýji, tekiz guşak, O guşak, zynjyr, sinhron guşak, köp aýlawly guşak we beýleki baglanyşyk bölekleri.Dürli görnüşlerde ulanylyp bilnerkonweýer ulgamlarywe tizligi kadalaşdyrmak, ýeňil we orta we agyr ýükler üçin amatly.Birnäçe rolikli materiallar: sink bilen örtülen uglerod polat, hrom bilen örtülen uglerod polat, poslamaýan polat, PVX, alýumin we rezin örtük ýa-da yzda galmak.Rolik aýratynlyklary talaplara laýyklykda düzülip bilner

Bir enjamy beýlekisine geçirmek üçin işçi güýjüni azaltmaga kömek edýän ýokary agyrlyk güýji rolik konweýerini hödürleýäris.

 

Häzir biziň bilen habarlaşyň

Konweýer rolik ölçegleri

uly - 2022-09-06T094417.049

Parametrleri bize aýdyň
Konweýeriň umumy ini
Çarçuwalaryň arasyndaky aralyk
Rolikli konweýerler
Diametri polat rulolar
Polat reňkli reňk
Aýak goldawy talaplary
Adük we daşky gurşaw bahalary
Aýakda iň ýokary ýük (goşmaça merkez goldawy bolmazdan).260 litr
Bu konweýerler içerde işlemek üçin niýetlenendir, ýöne galvanizli rulonlaryň we poroşok bilen örtülen polat çarçuwanyň kömegi bilen olar açyk howanyň şertlerine gowy uýgunlaşdyryldy.

 

Gravity Roller wideosy

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • GCS kompaniýasynyň maglumatlary

  GCS şahadatnamasy

  Näme üçin GCS saýlamaly?

  GCS önümçilik prosesi

  GCS Müşderi

  GCS hyzmatlary

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň