Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Sprocket Roller egri geçiriji ulgam |GCS

Gysga düşündiriş:

“Sprocket Roller” egri geçiriji ulgamGCS tarapyndan

Zynjyr sürüji konweýerler üçin roller

Zynjyr bilen işleýänrolikli konweýerulgamlar, zynjyr bilen dolandyrylýan gurluş bilen goldanýan, gurluş bilen goldanýan rulonlaryň bir toparyny göz öňünde tutýarys.

 


Önümiň jikme-jigi

Kompaniýanyň maglumatlary

IOT GOWY SATYLMAK

Haryt bellikleri

GCS-Drive sprocket rolikli egri geçiriji ulgam

GCS tarapyndan sprocket rolikli egrilik ulgamyny sürüňkonweýer rolikli zynjyr öndürijileri

Konweýer, islendik materialyň bir ujundan beýleki ujuna geçirilmegine mümkinçilik berýän üznüksiz geçiriş mehanizmidir.Konweýerleriň hereketine motor güýji, işçi güýji we agyrlyk güýji arkaly ýetip bolýar.

Konweýer rolik:

Birnäçe geçiriş tertibi: agyrlyk güýji, tekiz guşak, O guşak, zynjyr, sinhron guşak, köp zolakly guşak we beýleki baglanyşyk bölekleri.Dürli görnüşlerde ulanylyp bilnerkonweýer ulgamlary, we tizligi kadalaşdyrmak, ýeňil we orta we agyr ýükler üçin amatly.Rolikanyň birnäçe materiallary: sink bilen örtülen uglerod polat, hrom bilen örtülen uglerod polat, poslamaýan polat, PVX, alýumin we rezin örtük ýa-da yzda galmak.Rolik aýratynlyklary talaplara laýyklykda düzülip bilner

Bir enjamy beýlekisine geçirmek üçin işçi güýjüni azaltmaga kömek edýän agyrlyk güýji rolikli konweýeriň ýokary funksional diapazonyny hödürleýäris.

Roller Conveyor System Design packaging line

GCS-Manpower Grive Roller Conveyor Line wideosy

GCS-rolik görnüşi

Global Conveyor Supplies Co., Ltd. (GCS), E&W Engineering SDN.BHD-e doly eýeçilik edýär. (1974-nji ýylda Malaýziýada birleşdirildi).

1995-nji ýylda döredildi;Areaer meýdany = 20,000 m2;Işgärler = 120 adam.

Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde, Şençzhenen şäheriniň gapdalynda ýerleşýär.

GCS, RKM Hytaýda hasaba alnan söwda belligi.

GCS meşhur abraýdan peýdalanýar we önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada dünýä derejesinde satylýar,

Eastakyn Gündogar, Afrika, Awstraliýa, Europeewropa, Gonkong we başga-da köp ýurt.

GCS islendik wagt duýduryş bermezden ölçegleri we möhüm maglumatlary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den tassyklanan çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • GCS Company Information

  GCS certification

  Why choose GCS

  GCS production process

  GCS Customer visiting

  GCS Services

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň