Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

BELT KONWYORY ÜÇIN RUBBER LAGGING ROLLER

Gysga düşündiriş:

Täsir rulonlary, köplenç “täsir ediji rolikler” diýlip atlandyrylýar, kemeriň materialyň täsiri sebäpli ýüze çykýan basyşa garşy durmak we siňdirmek üçin döredilen halkalar bilen işlenip düzülen esasy polat rulonlardan durýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Kompaniýa barada maglumat

Iň köp satylýar

Häzir habarlaşyň

Haryt bellikleri

Guşak konweýer işleýji

1.Bu RS seriýaly rolikler GCS ýokary derejeli konweýer rolikine degişlidir.

2. Bu gaýtarma / daşaýjy / çukur rolik, suwuň we tozana çydamlylygyň roluny gowy üpjün edýän dokuz sany möhür bölekini düzýän ýokary takyklyk gurluşyna eýedir.Kauçuk ýa-da polat möhürler, köp labyrint möhürler bilen.

3. rulonyň gowy aragatnaşygyny üpjün etmek üçin podşipnik we turba doly kebşirlenendir..Ag hemişelik ýaglaýjydyr.

4. Müşderiniň islegi boýunça rolikleriň üstüni islendik reňk bilen boýap bolýar.

5. Material: adatça Q235 turba (ýörite konweýer rolikleri üçin), A3 sowuk çyzylan (dürli müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gaty takyk bolup biler.)

6. Her bir rolik, her bir rolikiň hakyky ýokary hilli bolmagyny berk gözden geçirmek we synagdan geçirmek bolar.

Konweýer rolikleri / işleýänler üçin islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Tehnologiýada we hyzmatda ökde we ajaýyp.

Işiňizi herekete getirmek üçin konweýer rolikimizi nädip ýasamalydygyny bilýäris!

GCS konweýer rolik seriýasy

Model: RS62 63 HYZMATLAR

Konweýer ulag daşaýjy polat rulon Idler
BEARING TURB Dia
6204/6205 60/76/89/108/114/127/133
6305/6306/6307/6308/63096310/6311/6312 76/89/108/114/127/133/159/165/194/219

RS rolik, suwuň we tozanyň öňüni alyp bilýän üç tozana garşy gurluşly premium önümdir.Bu model uly göwrümli we ýokary tizlikli tozanly köpük göterip bilýän konweýer kemer ulgamlaryna degişlidir.

Önümiň beýany

boş magdan konweýer rolikini göterýän agyr iş

Polat gaýtaryjy konweýer rolik / agyr ýük guşak konweýer göteriji konweýer rolik / magdan guşak konweýer rolik Idler

Önümlerimiz ýylylyk energiýasyny öndürmekde, portlarda, sement zawodlarynda, metallurgiýada we pudaklar üçin ýeňil ýük göteriji enjamlarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyklar

Diametri φ89, φ102, φ108, φ114, φ127, φ133, φ139, φ152, φ159, φ165, φ194
Uzynlyk 145mm-2800mm
Tube DIN2394 bilen kebşirlenen Q235 (GB), Q345 (GB) dur
Şah A3 we 45 # polat (GB)
Rulman 3eke we goşa hatar çuňňur çukur topy 2RS & ZZ C3 arassalanylyşy bilen
Rulman jaýy / oturgyç Sowuk basma ISO ISO takyklygyna laýyk gelýär

Çig mal bilen çuňňur metbugat polat DIN 1623-1624 standartyna laýyk gelýär

Ricaglaýjy ýag 2-nji ýa-da 3-nji derejeli uzyn litiý ýagy
Kebşirlemek Garyşyk gazdan goralan ark kebşirleme ujy
Tingiwopis Dinönekeý surat, gyzgyn galvanizli boýag, elektrik statiki pürküji boýag, bişirilen boýag
Turbanyň diametri Turbanyň uzynlygy Rulman görnüşi
mm dýuým

mm

63.5 2 1/2 150-3500 6204
76 3 150-3500 6204 6205
89 3 1/2 150-3500 6204 6205
102 4 150-3500 6204 6205 6305
108 4 1/4 150-3500 6204 6205 6305 6306
114 4 1/2 150-3500 6204 6205 6305 6306
127 5 150-3500 6204 6205 6305 6306
133 5 1/4 150-3500 6205 6206 6207 6305 6306
140 5 1/2 150-3500 6205 6206 6207 6305 6306
152 6 150-3500 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308
159 6 1/4 150-3500 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308
165 6 1/2 150-3500 6207 6305 6306 6307 6308
177.8 7 150-3500 6207 6306 6307 6308 6309
190.5 7 1/2 150-3500 6207 6306 6307 6308 6309
194 7 5/8 150-3500 6207 6307 6308 6309 6310
219 8 5/8 150-3500 6308 6309 6310
agyrlyk güýji konweýer rolik
Agyr rolikli 3D llustasiýa

Rolik hakda, agyrlyk güýji konweýer rolikini, polat konweýer rolikini, hereketlendiriji rolikini, ýeňil orta konweýer rolikini, kemerden ýasalan ýeň rolikini, agyrlyk güýji rolikini, polimer rozetkasyny we ş.m. ýasap bileris. Has giňişleýin maglumat, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Esasy maglumat.

Model NOOK NS / RS / LS
Faceerüsti gutarmak Tingiwopis, galvanizli ýa-da islegiňiz ýaly
Uzynlyk 200-2800mm
Reňk islegiňiz hökmünde
Rulmanlary import ediň Lyc (Hytaý meşhur) NSK, SKF
Standart ISO, Cema, DIN
Şahadatnama ISO9001: 2015
Gurluşy Konweýer rolik
Idler diametri 89,108,133,159,194,219mm
Reňk islegiňize görä
Aýratynlyklary Çydamly, güýji tygşytlamak we ş.m.
Maddy aýratynlyk Çydamly
Satuwdan soň hyzmat Daşary ýurtlarda hyzmat enjamlary üçin in Engineenerler
Capük kuwwaty tertip boýunça
Gaplamak maglumatlary Agaç gap, palet gaplamak, standart gaplama
Söwda belligi GCS, GCS
Ulag bukjasy Agaç guty
Spesifikasiýa Müşderiler ′ Talaplar
Gelip çykyşy Guangdong, Hytaý (materik)
HS kody 8431390000

Roller Idler programmasy

GCS konweýer rolik önümleri ýylylyk elektrik öndürmekde, portlarda, sement zawodlarynda, metallurgiýada we pudaklar üçin ýeňil ýük göteriji enjamlarda giňden ulanylýar.

guşak konweýer rolikli programma

v rolikli konweýer

konweýer rolik Kömür käniniň ulanylyşy

Magdan geçiriji

Wideo

Guşak konweýer Roller Idler

Konweýerde giriş konweýer rolik

Gyzgyn satuw

Bahar ýüklenen agyrlyk polat konweýer rolik

Bahar ýüklenen agyrlyk polat konweýer rolik

Agyr götermek üçin amatly gaty dizaýn .; Rulman jaýy we polat turbasy konsentrik awtomat bilen ýygnalyp kebşirlenýär.

Kauçuk disk konweýer rolikli rezin disk gaýtaryjy konweýer rolik

Bahar ýüklenen agyrlyk polat konweýer rolik

Agyr götermek üçin amatly gaty dizaýn .; Rulman jaýy we polat turbasy konsentrik awtomat bilen ýygnalyp kebşirlenýär.

Agyr wezipe polat konweýer rolikleri

Bahar ýüklenen agyrlyk polat konweýer rolik

Agyr götermek üçin amatly gaty dizaýn .; Rulman jaýy we polat turbasy konsentrik awtomat bilen ýygnalyp kebşirlenýär.

Has giňişleýin maglumat, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • GCS kompaniýasynyň maglumatlary

  GCS şahadatnamasy

  Näme üçin GCS saýlamaly?

  GCS önümçilik prosesi

  GCS Müşderi

  GCS hyzmatlary

   

   

   

   

  https://www.gcsconveyor.com/conveyor-idlers-and-drums-from-gcs-on-our-product-range/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  https://www.gcsconveyor.com/contact/

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň